Mateusz należy do dwóch fundacji to jest:

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

   Fundacja otacza opieką ponad 6 tys. dzieci chorych i niepełnosprawnych z terenu całej Polski, a także placówki afiliacyjne, lecznicze, hospicyjne, opiekuńcze i wychowawcze.

   Program jest otwarty dla wszystkich osób fizycznych i prawnych wspierających ideę niesienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Przewodnią ideą Programu ,,Zdążyć z Pomocą" jest ratowanie zagrożonego życia dzieci, przywracanie im zdrowia, wspieranie ich edukacji, niesienie pomocy w trudnych warunkach materialnych.

   Działalność Fundacji polega w głównej mierze na gromadzeniu funduszy z przeznaczeniem na przeprowadzanie trudnych operacji, drogiego leczenia, długotrwałych rehabilitacji. Wychodząc naprzeciw potrzebom małych podopiecznych, w ramach Fundacji powstał Ośrodek Pomocy i Bezpłatnej Rehabilitacji.

   Działalność Fundacji jest wspierana przez licznych Darczyńców i Sponsorów, dzięki którym dzieci chore i niepełnosprawne mają szansę na szczęśliwszą przyszłość, poprawę zdrowia oraz sprawności fizycznej. Niezależnie od ich wspaniałych gestów, Fundacja sama stara się o pozyskanie funduszy, prowadząc działalność wydawniczą. Dzięki niej pokrywane są wszystkie koszty prowadzenia działalności Fundacji, obsługi subkont ponad 6 tys. jej podopiecznych, utrzymania gabinetu rehabilitacyjnego oraz wszelkie wydatki administracyjne. Dlatego też Fundacja nie pobiera żadnych prowizji od wpłat dokonywanych na jej podopiecznych.

Dane kontaktowe fundacji: Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą"

ul. Łomiańska 5, 01-685 Warszawa, gm. Bielany

NIP 118-14-28-385, KRS 0000037904

e-mail:fundacja@dzieciom.pl

Telefony:
Sekretariat 022 833 88 88
Księgowość 022 833 10 75

Fundacja "Słoneczko "

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnych "Słoneczko" rozpoczęła działalność 9 stycznia 2004r. przy Ośrodku Hipnoterapii i Rehabilitacji "Zabajka" w Stawnicy, gdzie organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych z całej Polski.

Spotykają się tu rodzice i opiekunowie, opowiadają o swoich problemach, problemach także dzielą się radościami radościami i sukcesami. To właśnie tutaj zrodziła się myśl założenia fundacji, której głównym celem jest pomoc osobą niepełnosprawnym w pozyskaniu środków potrzebnych na rehabilitacje, leczenie oraz sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny.
Dane kontaktowe fundacji: Fundacja "Słoneczko"

Stawnica 33

77-400 Zlotów

tel.067 263 20 02

SBL Zakrzewo Oddział w Złotowie, nr konta: 89 8944 0003 0000 2088 2000 0010